Участь Видавництва

Львівського національного університету імені Івана Франка

у ХХVІІ Форумі видавців у Львові з 16 по 20 вересня 2020 року

І. Для участі у конкурсі на здобуття Премії «Найкраща книга Форуму-2020» університетське Видавництво подає 20 книжок та сторінки їхнього верстання у форматі PDF на розгляд журі у трьох містах – Львові, Києві, Харкові.

Перелік книжок Видавництва

Львівського національного університету імені Івана Франка,

які побачили світ у 2019–2020 роках і подані на конкурс

«Найкраща книжка ХХVІІ Форуму видавців у Львові»

з/п

Автор  виданняНазва виданняВид виданняРік вид.

та

тир.

Факультет

 

1За редакцією

С. Позняка

Степана Павловича

Ґрунти Львівської області

424 с. + вкл.

Ціна 274.00 грн

ISBN 978-617-10-0535-8

Колективна монографія

=

Наукова література

2020

=

300

 

Географічний
2О. Антоняк,

Олег Тарасович

В. Стадник

Володимир Йосипович

Загальна фізика: підґрунтя оптики

216 с.

Ціна 116.00 грн.

ІSBN 978-617-10-0460-3

Навчальний посібник

=

Професійна література

2019

=

150

 

Фізичний
3І. Гудзеляк

Ірина Іванівна

Географія населення

256 с. + 4 с. кол. іл.

Ціна 135.00 грн.

ІSBN 978-617-10-0483-2

Навчальний посібник

=

Професійна література

2019

=

200

 

Географічний
4Т. Слотюк

Тетяна Василівна

 

Антиукраїнська суть москвофільської преси в Східній Галичині (1900– 1939)

248 с. + 4 кол. с.

Ціна 100.00 грн.

ІSBN 978-617-10-0517-4

Монографія

=

Історія

2019

=

300

 

Журналістики

 

5А. Пелехатий

Андрій Олегович

Бюджетна політика

у забезпеченні розвитку територій: концептуальні домінанти та напрями модернізації

386 с.

Ціна 131.50 грн.

ISBN 978-617-10-0537-2

Монографія

=

Наукова література

2019

=

300

 

Управління фінансами

та бізнесу

6І. Сулятицький,

Іван Васильович

К. Островська,

Катерина Олексіївна

В. Осьодло

Василь Ілліч

та інші

Психолого–корекційний практикум травм війни

396 с.

Ціна 116.00 грн.

ISBN 978-617-10-0525-9

 

 

Навчальний посібник

=

Професійна література

 

 

2019

=

300

 

Педагогічної освіти
7А. Стасишин,

Андрій Васильович

Г. Капленко,

Галина Вікторівна

Г.  Комарницька

Ганна Омелянівна

та інші

За загальною редакцією

А. Стасишина

Андрія Васильовича

Публічне управління = Public Administration

460 с.

Ціна 174.00 грн.

ISBN 978-617-10-0528-0

 

 

Навчальний посібник

=

Професійна література

2019

=

300

 

Управління фінансами

та бізнесу

8За редакцією

М.  Крупки

Михайла Івановича  

М. Крупка,

Михайло Іванович

О. Ковалюк,

Олексій Миколайович

В. Коваленко

Віктор Миколайович  

та інші

Фінансовий менеджмент

440 с.

Ціна 160.00 грн.

ISBN 978-617-10-0505-1

 

 

Підручник

=

Професійна література

2019

=

200

 

Економічний
9І. Іжнін,

Ігор Ігорович

С. Пик,

Світлана Мирославівна

К. Поліщук

Костянтин Віталійович

Міжнародні конфлікти

450 с.

Ціна 159.00 грн.

ISBN 978-617-10-0489-4

 

Підручник

=

Професійна література

2019

=

300

 

Міжнародних відносин
10Л. Віталіш,

Любов Петрівна

Б. Максимчук

Богдан Васильович

Lessing, Goethe, Schiller – Schaffen und Sprache = Лес-
сінг, Ґете, Шиллер – творчість і мова370 с.Ціна 145.00 грн.ISBN 978-617-10-0531-0
Навчальний посібник

=

Історія

2019

=

300

 

Іноземних мов
11Б. Муха

Богдан Павлович

Топоклімати Чорногори

182 с.

Ціна 200.00 грн.

ISBN 978-617-10-0521-1

Монографія

=

Наукова література

2019

=

300

(50-факт)

 

Географічний
12А. Кирильчук

Андрій Андрійович

Онтогенез і географія рендзин Західного регіону України

446 с. + вкл. кол.

Ціна 374.00 грн.

ISBN 978-617-10-0473-3

Монографія

=

Наукова література

2019

=

300

 

Географічний
13Б. Коман

Богдан Петрович

М. Мисько

Мирослав Ярославович

Основи комп’ютерної електроніки

430 с.

Ціна 185.00 грн.

ISBN 978-617-10-0463-4

Підручник

=

Професійна література

2019

=

150

 

Електроніки та комп’ютерних технологій
14О. Кащук

Олександр Ярославович

Монотелітство у Візантії VІІ століття: доктрина, політика та ідеологія влади

344 с.

Ціна 100.50 грн.

ISBN 978-617-10-0530-3

Монографія

=

Історія

 

2019

=

300

 

Історичний
15Ю. Шушкова

Юлія Володимирівна

Технологічна модернізація економіки України: теорія, методологія, практика

398 с.

Ціна 180.00 грн.

ISBN 978-617-10-0590-7

Монографія

=

Наукова література

 

2020

=

300

(80-факт)

Управління фінансами

та бізнесу

16О. Біляковська

Ольга Орестівна

Система забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів у Республіці Польща та в Україні: порівняльний аналіз

440 с.

Ціна 512.00 грн.

ISBN 978-617-10-0570-9

Монографія

=

Професійна література

2020

=

300

(80-факт)

Педагогічної освіти
17І. Роздольська

Ірина Володимирівна

Літературний феномен Українських Січових Стрільців: функціонування та структура покоління

444 с.

Ціна 180.00 грн.

ISBN 978-617-10-0591-4

Монографія

=

Історія

2020

=

300

 

Філологічний
18М. Білецький,

Мирослав Іванович

І. Ванда

Ірина Володимирівна,

Л. Котик

Любов Іванівна

Соціальна географія

328 с.

Ціна 200.00 грн.

ISBN 978-617-10-0116-9

 

 

Навчальний посібник

=

Професійна література

2019

=

100

 

Географічний
19М. Назарук

Микола Миколайович

Філософія довкілля і природокористування

302 с.

Ціна 158.00 грн.

ISBN 978-617-10-0518-1

Монографія

=

Наукова література

2019

=

300

 

Географічний

 

20П. Романів

Павло Володимирович

Управління інноваційним розвитком туризму

198 с.

Ціна 80.00 грн.

ISBN 978-617-10-0520-4

Навчальний посібник

=

Професійна література

2019

=

100

 

Географічний

 

Історія – 4

Наукова література – 6

Професійна література – 10

 

Видавництво ЛНУ імені Івана Франка.