Категорія Практикуми, збірники вправ, задач, тестових завдань, хорових творів

Співає «Ліра»

Рік видання: 2017

Упорядник – Оксана Мельничук

86 грн.

Коротка інформація: У збірці подаються різноманітні за тематикою, образно-емоційною сферою, стилем та засобами художньої виразності твори, що становлять основу репертуару дівочого хору «Ліра» ось уже 15 років поспіль. Це яскраві зразки світової класики, духовна музика, канони, численні обробки народних пісень, твори європейської та української музики. Вагомо представлена хорова Шевченкіана, що свідчить про неабиякий інтерес студентської молоді до Кобзаревого слова. Музичний матеріал тематично систематизований, що полегшує добір репертуару. Збірка рекомендована як практичний посібник викладачам та студентам мистецьких освітніх закладів для організації навчального матеріалу з предметів диригентсько-хорового циклу (хоровий клас, практична робота з хором, диригування, читання хорових партитур, хорова література), вчителям музики загальноосвітніх шкіл, а також для поповнення репертуару жіночих і дитячих професійних та аматорських співацьких колективів.

Лабораторні роботи з хімії високомолекулярних сполук : практикум для студентів хімічного факультету

Рік видання: 2019

Редактор – Наталія Плиса. Технічний редактор – Світлана Сеник. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Обкладинка – Василь Роган.

208 грн.

Коротка інформація: Практикум укладено для надання допомоги студентам у вивченні методів синтезу, хімічних перетворень і властивостей полімерів. У теоретичному розділі подано основні відомості для виконання лабораторних робіт, вимоги до оформлення одержаних експериментальних результатів, основні формули для проведення розрахунків. Для студентів хімічних спеціальностей.

Збірник тестових завдань з української мови

Рік видання: 2018

145 грн.

Коротка інформація: Збірник призначений для самостійної підготовки до ЗНО з української мови. Він містить систему завдань з усіх розділів навчальної дисципліни : фонетики, лексики, фразеології, будови слова, словотвору, морфології, синтаксису і культури мови.

Нерівноважні електрохімічні процеси. Теоретичний практикум

Рік видання: 2018

Автори – Олена Аксіментьєва, Галина Мартинюк, Ірина Мартинюк

111 грн.

Коротка інформація: Подано задачі для самостійного розв’язування, тестові завдання для контролю знань, довгострокове завдання для самостійної роботи, а також теоретичні запитання з основних розділів електрохімії, в основі яких є нерівноважні електрохімічні процеси (електроліз, вольтамперометрія, потенціометрія, гальванічні елементи та ін.). Перед кожним розділом подані теоретичні відомості, методичні рекомендації й основні алгоритми розв’язування типових задач. Для студентів хімічних і хіміко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії, учнів для підготовки до олімпіад, турнірів, творчих конкурсів.

Методика викладання хімії : практикум

Рік видання: 2018

Автор – Зіновія Шпирка

60.00 грн.

Коротка інформація: Описано хімічний експеримент для використання з навчальною метою під час моделювання окремих фрагментів і проведення уроків з хімії в школі. Наведено завдання: розв’язати задачу, скласти план-конспект уроку, виконати аналіз (самоаналіз) уроку та завдання для самостійної роботи. Для студентів вищих навчальних закладів, учителів хімії.

Збірник задач з електродинаміки

Рік видання: 2015

Автори – Мар’яна Блажиєвська, Орест Григорчак, Юрій Криницький
та інші
За редакцією Юрія Криницького та Андрія Ровенчака

8.00 грн.

Коротка інформація: Збірник складається з дев’яти розділів. Початок кожного розділу супроводжується коротким теоретичним вступом, у якому викладені основні означення, твердження та необхідні формули. До усіх задач, за винятком кількох доведень, подано відповіді. Складніші задачі супроводжуються вказівками та подекуди повними розв’язками. Для студентів та аспірантів фізико-математичних спеціальностей університетів.

Фізика з основами геофізики : лабораторний практикум

Рік видання: 2014

Автор – Оксана Конопельник

20.00 грн.

Коротка інформація: Наведено методичні рекомендації до 22 лабораторних робіт з механіки, молекулярної фізики, оптики та електрики, зокрема, теоретичний опис фізичних явищ, об’єктів та законів. Для студентів географічного факультету.

Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем: лабораторний практикум

Рік видання: 2013
Автори – Богдан Котур, Зіновія Шпирка, Галина Ничипорук, Оксана Зелінська
Коротка інформація: Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем: лабораторний практикум / Б. Я. Котур, З. М. Шпирка, Г. П. Ничипорук, О. Я. Зелінська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 104 с.

Лабораторний практикум з твердотільної електроніки

Рік видання: 2012
Автори – Богдан Павлик, Ігор Матвіїшин, Людмила Костик, Любов Шпак
Коротка інформація: Лабораторний практикум з твердотільної електроніки / [Б. В. Павлик, І. М. Матвіїшин, Л. В. Костик, Л. М. Шпак]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 130 с. ISBN 978-966-613-987-3.

Експериментальні методи фізичної та біомедичної електроніки

Рік видання: 2011
Укладачі – Олег Бордун, Роман Бігун, Ярослав Пастирський, Ігор Кухарський
Коротка інформація: Експериментальні методи фізичної та біомедичної електроніки / укладачі: О. М. Бордун, Р. І. Бігун, Я. А. Пастирський, І. Й. Кухарський. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 291 с.