Категорія Навчально-методичні посібники

Ліричні пісні українських композиторів для мецо-сопрано

Рік видання: 2018

Автор – Богдан Базиликут

116 грн.

Коротка інформація: У навчально-методичному посібнику професора кафедри музичного мистецтва факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, народного артиста України Богдана Базиликута, крім хрестоматійно підібраних пісень українських композиторів різної доби, вперше подано до них вичерпну методичну частину щодо вокальної сторони та правильної вимови звуків української мови. Також наявні стислі і досить ґрунтовні відомості творчо-біографічного змісту про кожного композитора. Посібник призначений для викладачів і студентів закладів вищої освіти, в яких викладають індивідуальний спів.

Географія населення

Рік видання: 2019

Автор – Ірина Гудзеляк

135 грн.

Коротка інформація: Викладено теоретико-методологічні основи та історію становлення географії населення, розкрито суть головних категорій, сучасних наукових концепцій з географії населення, проаналізовано геопросторові тенденції формування населення світу, регіонів та України. Для студентів та аспірантів географічних факультетів, а також усіх, хто цікавиться проблемами населення.

Теорія та моделі масової інформації (Масова комунікація)

Рік видання: 2018

Автор – Мар’ян Житарюк

60.5 грн.

Коротка інформація: Навчально-методичний посібник М. Г. Житарюка «Теорії та моделі масової інформації» стане в пригоді студентам факультетів та відділень журналістики, фахівцям у сфері масової комунікації та всім, кого цікавить репрезентована проблематика.

Навчальна практика з зоології хребетних

Рік видання: 2018

Автори – Ігор Шидловський, Андрій Затушевський, Ігор Дикий,
Катерина Назарук, Ігор Хамар, Володимир Лєснік
За редакцією – Йосифа Царика

67 грн.

Коротка інформація: Для студентів біологічних факультетів, працівників природничих, зоологічних та краєзнавчих музеїв.

Практикум з агроекології

Рік видання: 2017

Автори – Олексій Телегуз, Ірина Шпаківська, Наталія Єфімчук

46.00 грн.

Коротка інформація: У навчально-методичному посібнику містяться детальні теоретичні відомості із агроекології поряд із розробленими практичними роботами. Практичні роботи цього посібника рекомендовано при вивченні курсу «Агроекологія» студентам біологічного і географічного факультетів за спеціальні¬стю «Екологія» та спеціалізаціями «Екологія землекористу¬вання і агробізнес», «Біоекологія», «Прикордонний екологічний контроль». Посібник також рекомендований для сту¬дентів сільськогосподарських вищих навчальних закладів та природничих і екологічних коледжів. Видання буде корисним практикуючим екологам і фермерам.

Іван Франко і методика викладання української літератури

Рік видання: 2017

Автор – Володимир Микитюк

Коротка інформація: У навчально-методичному посібнику систематизовано методологічні концепти Івана Франка про специфіку вивчення української літератури як навчальної дисципліни у школі та університеті. Посібник засновано на матеріалах спецкурсу для студентів філологічного факультету та реалізовано у площині системного вивчення теорії та практики методичних основ викладання української літератури у середній і вищій школі. Актуалізовано погляди Франка на методику вивчення літератури, особистість учителя, педагогічне кредо, лекторську майстерність, програми викладання. Розглянуто окремі аспекти безпосередньої дидактичної діяльності класика, сучасної рецепції його художніх і наукових текстів з педагогічною тематикою. Адресовано студентам і викладачам вищих навчальних закладів, учителям-словесникам. Буде корисний усім, хто зацікавлений у вдосконаленні методики викладання української літератури. Охороняється законом про авторське право. Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора та видавництва.

Спеціальна професійно-прикладна фізична підготовка студентів юридичного факультету

Рік видання: 2014

Автор – Олександр Беднарський

32.00 грн.

Коротка інформація: У посібнику описано доступні й ефективні прийоми самооборони самбо, дзюдо, дуаньда, джиу-джитсу. Мета посібника – надати студентам юридичного факультету можливість самостійно вивчати й вдосконалювати спеціальні прикладні уміння й навички самозахисту, зміцнювати силові здібності. Володіючи способами захисту, можливо боронитися різними частинами тіла, захищати вразливі місця. Репрезентовані прийоми захисту проти неозброєного й озброєного палицею, ножем, пістолетом супротивника. Для студентів юридичного факультету.

Перетворення Фур’є, Лапласа : узагальнення та застосування

Рік видання: 2014

Автори – Галина Лопушанська, Андрій Лопушанський, Ольга М’яус

23.00 грн.

Коротка інформація: Розглянуто перетворення Фур’є і Лапласа в просторах узагальнених функцій, їхні властивості та застосування в теорії рівнянь математичної фізики. На підставі інтегральної формули Коші та операторних перетворень Фур’є і Лапласа описано методи побудови функціонального числення генераторів сильно-неперервних груп і півгруп операторів у класах гладких та узагальнених функцій. Для студентів та аспірантів механіко-математичних і природничих спеціальностей вищих навчальних закладів.

Проблема національної ідентичності у франкомовній швейцарській літературі: творчість Шарля-Фердинанда Рамюза, співця краю Во

Рік видання: 2014

Автор – Ірина Кушнір

13.00 грн.

Коротка інформація: Кушнір І. Проблема національної ідентичності у франкомовній швейцарській літературі: творчість Шарля-Фердинанда Рамюза, співця краю Во : навчально-методичний посібник / Ірина Кушнір. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 106 с. ISBN 978-617-10-0096-4.

Сторінки історії Львівського університету за матеріалами німецькомовних документів

Рік видання: 2014
Упорядники – Володимир Качмар, Михайло Смолій
Коротка інформація: Сторінки історії Львівського університету за матеріалами німецькомовних документів : навчально методичний посібник / упорядники В. М. Качмар, М. С. Смолій. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 168 с. + вкл. ISBN 978-617-10-0142-8.