Категорія Інші видання

Світова музика: дуже короткий вступ

Рік видання: 2019

Автор – Філіп В. Болман

121.00 грн.

Коротка інформація: Книга проф. Філіпа Болмана – перше дослідження сучасної американської етномузикології українською мовою. Монографія ознайомлює з тематикою світових музичних культур та методоло¬гічними аспектами світового етномузикознавства. У книзі показано як різні вияви світової музики співіснують з актуальними проблемами людства, окремих соціальних груп, етносів та глобалізаційними процесами Всесвіту. Саме тому книга адресована не лише спеціалістам-етномузикологам, а й ширшому колу фахівців у сфері музикології, культурології, етнопсихології, антропології, історії. УДК 781.7139]:316.7(100) «.../21»

Стефан Яворський. Філософські твори : у 3 томах. Т. 2. Натурфілософські праці

Рік видання: 2018

236 грн.

Коротка інформація: Уперше представлено український переклад частини латиномовного рукописного філософського курсу професора Києво-Могилянської академії Стефана Яворського, який викладав його у 1692–1693 рр. Том містить природничо-наукові розділи курсу, які засвідчують прихильність професора до другої схоластики, водночас демонструють глибоку кризу схоластичних ідей, що ілюструють спроби С. Яворського надати своєму викладу практичного спрямування. Природничо-науковим розділам цього курсу філософії протистоять уже опубліковані курси натурфілософії професорів КМА першої половини ХVІІІ ст. (Т. Прокопович, Г. Кониський), які відверто тяжіють до науки Нового часу, демонструючи поступ і справжній переворот у викладанні філософії. Для викладачів, студентів, науковців, усіх, хто цікавиться історією української духовної культури і філософії.

Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO = Anthology of Contemporary Philosophy of Science, or ASIMO smile

Рік видання: 2017

За науковою редакцією Володимира Мельника та Андрія Синиці

146.00 грн.

Коротка інформація: В антології вміщено переклад з англійської та французької мов дванадцятизнакових праць провідних сучасних західних мислителів, які провадять дослідження в галузі філософії науки – Пенелопи Медді, Едварда Фредкіна, Еріка Р. Скеррі і Лі Макінтайра, Пітера Ґодфрі-Сміта, Ендрю Фінберґа, Мілен Ботболь-Баум, Жан-Іва Безьє, Девіда Чалмерса, Деніела Деннета, Патриції С. Черчленд, Джона Серля, Ноама Хомського. Антологія складається з двох частин: у першій («Суб’єктивізація об’єктивного») висвітлено філософські аспекти математики, фізики, хімії, біології, техніки й біоетики, у другій («Об’єктивізація суб’єктивного») – логіки, інформатики, теорії штучного інтелекту, нейрофілософії, когнітивістики та лінгвістики. Кожна праця супроводжується аналізом ключових проблем відповідного напряму філософсько-наукових досліджень і біографічними відомостями про її автора. Для всіх, хто цікавиться проблемами сучасної філософії науки.

Василь Лизанчук. Від коректора до академіка

Рік видання: 2016

Упорядник – Іван Крупський

374.00 грн.

Коротка інформація: Всебічно розкрито публіцистичну, наукову, педагогічну, громадську діяльність доктора філологічних наук, завідувача кафедри радіомовлення і телебачення ЛНУ імені Івана Франка, професора, заслуженого журналіста України, академiка Академiї наук вищої освіти України, лауреата Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка Василя Васильовича Лизанчука з нагоди присвоєння йому почесного звання «Заслужений про-фесор Львівського національного університету імені Івана Франка», 80-річчя з дня народження та 65-річчя журналістської праці.

Філософія як рефлексія духу

Рік видання: 2015

Автор – Людмила Рижак

112.00 грн.

Коротка інформація: У хрестоматії подано оригінальні тексти видатних філософів від античності до сьогодення. Робота над текстами допоможе читачеві потрапити у царину інтелектуальних пошуків людства, де панує філософська мудрість. Хрестоматія розрахована на студентів, аспірантів, викладачів і всіх, хто цікавиться філософією – своєрідною лабораторією духу, де визрівають ідеали Істини, Добра і Краси.

Суспільна географія. Книга друга. Проблеми українознавства, регіоналістики і краєзнавства

Рік видання: 2015

Автор – Олег Шаблій

165.50 грн.

Коротка інформація: У вибраних працях опубліковані наукові твори з теоретичних, методологічних та методичних проблем географічного українознавства, реґіоналістики і краєзнавства. Висвітлено українські географо-історичні дослідження, зокрема звернена увага на проблеми Львівської суспільно-географічної школи. Обґрунтовано теоретичні проблеми макрорегіоналізації України. Розкрито теоретичні і прикладні проблеми регіонів держави, зокрема, західних. Проаналізовано проблеми краєзнавства, особливо нового напрямку – львовознавства. Для представників академічної спільноти, молодих учених, аспірантів, магістрів, працівників ВНЗ географічного профілю, викладачів географії.

Українська мова за професійним спрямуванням : збірник тестових завдань

Рік видання: 2015

Укладачі – Зоряна Мацюк, Данута Мазурик, Ніна Станкевич та інші
За редакцією Ірини Кочан

Коротка інформація: Збірник містить типові тестові завдання, які охоплюють теоретичний і практичний матеріал з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням». Вони допоможуть належно підготуватися до практичних занять, а також до проміжного та підсумкового контролю знань норм усного і писемного фахового мовлення та вмінь застосувати їх на практиці. Збірник призначений для студентів ВНЗ різних спеціальностей, викладачів, аспірантів, усіх, хто бажає підвищити рівень культури українського фахового мовлення.

Шевченкове Слово

Рік видання: 2014
Автор – Василь Лизанчук
Коротка інформація: Лизанчук В. Шевченкове Слово / Василь Лизанчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 184 с. ISBN 978-617-10-0087-2.

“Євангеліє від Тараса”: промови і доповіді на Шевченківських вечорах у Львівському університеті

Рік видання: 2014
Упорядники – Леся Гарасим, Галина Василькевич
Коротка інформація: "Євангеліє від Тараса": промови і доповіді на Шевченківських вечорах у Львівському університеті. – Львів, 2014. – 204 с. ISBN 978-617-10-0108-4.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія

Рік видання: 2013
Автори – Роман Крохмальний, Наталія Демчук, Орест Хамула та інші
Коротка інформація: Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / Р. Крохмальний, Н. Демчук, О. Хамула [та інші]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 280 с.