Категорія Енциклопедії, словники, довідники, покажчики, каталоги

Історія англійської мови. Енциклопедичний словник із цитатами. Том Перший. Староанглійська мова = The History of English. An Encyclopedic Dictionary. With Quotations. Volume One. Old English

Рік видання: 2017

Автор – Ольга Курпіль

Коротка інформація: Енциклопедичний словник з історії англійської мови є науковим виданням. Словник включає весь лексикон з першої частини курсу історії англійської мови і повністю відповідає навчальній програмі вищих навчальних закладів. Том 1 охоплює староанглійський період розвитку англійської мови від 5 до 11 століття. Понад 130 словникових статей висвітлюють як внутрішній (мовознавчий), так і зовнішній (історико-культурологічний) аспекти еволюції англійської мови. Для поглибленого вивчення предмета кожна словникова стаття подає низку цитат, які слугують хрестоматійним матеріалом та заохочують до подальших дискусій та роздумів. Укладений англійсько-український глосарій допоможе в адекватному сприйнятті викладу. Для мовознавців, студентів та для широкого кола читачів, які вивчають та володіють англійською мовою.

Словник соматичної фразеології японської мови

Рік видання: 2016

Автор-упорядник – Олена Горошкевич

142.20 грн.

Коротка інформація: В україномовній лексикографії це перший словник соматичної фразеології японської мови. Для побудови словника використали два принципи: тематично-гніздовий та алфавітний. Словник містить понад 930 фразеологічних одиниць. Значна частина виразів проілюстрована прикладами, до частини виразів підібрано фразеологічні відповідники української мови. Для тих, хто вивчає японську мову, займається усним чи письмовим перекладом, мовознавчими студіями.

Словник мови поетичної збірки Івана Франка «Мій Ізмарагд». Частина перша (А–М)

Рік видання: 2016

Автор – Зеновій Терлак

128.00 грн.

Коротка інформація: Словник є повним довідником особливостей слововживання у поетичній збірці Івана Франка «Мій Ізмарагд». Подано частотність уживання всіх українських лексем, що функціонують у тексті першого прижиттєвого видання збірки поета, розкрито її семантику, з’ясовано фонетико-граматичні та стилістичні особливості. Видання призначене для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх тих, хто цікавиться таємницями художнього слова.

Словник мови поетичної збірки Івана Франка «Мій Ізмарагд». Частина друга (Н–Я)

Рік видання: 2016

Автор – Зеновій Терлак

295.00 грн.

Коротка інформація: Словник є повним довідником особливостей слововживання у поетичній збірці Івана Франка «Мій Ізмарагд». Подано частотність уживання всіх українських лексем, що функціонують у тексті першого прижиттєвого видання збірки поета, розкрито її семантику, з’ясовано фонетико-граматичні та стилістичні особливості. Видання призначене для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх тих, хто цікавиться таємницями художнього слова.

Політологія: енциклопедичний словник

Рік видання: 2014

Автори – Валерій Денисенко, Леся Угрин, Наталія Хома та інші За редакцією Володимира Мельника

85.00 грн.

Коротка інформація: Політологія: енциклопедичний словник / [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Н. М. Хома]; за редакцією доктора філософських наук, професора В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 406 с. ISBN 978-617-10-0166-4.

Соціальна географія : словник-довідник

Рік видання: 2014
Автори – Мирослав Білецький, Ірина Ванда, Любов Котик
Коротка інформація: Білецький М. І. Соціальна географія : словник-довідник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 164 с. ISBN 978-617-10-0133-6.

Англо-український словник з міжнародних відносин та дипломатії

Рік видання: 2014

Укладач – Наталія Кащишин

15.00 грн.

Коротка інформація: Англо-український словник з міжнародних відносин та дипломатії = English-Ukrainian Dictionary of International Relations and Diplomacy / укладач Н. Є. Кащишин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 120 с. ISBN 978-617-10-0121-3.

Екслібриси Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка

Рік видання: 2013
Автор-укладач – Наталія Кіт-Копистянська
Коротка інформація: Екслібриси Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка / автор-укладач та автор вступної статті Н. Кіт-Копистянська; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 152 с. : іл. – До 400-ліття Наукової бібліотеки та 350-ї річниці заснування Львівського національного університету імені Івана Франка. ISBN 978-617-10-0057-5

Фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1953–2013)

Рік видання: 2013

Автори – Іван Вакарчук, Петро Якібчук, Олексій Миколайчук, Олександр Попель

79.00 грн.

Коротка інформація: Фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1953–2013) : довідково-інформаційне видання / [І. Вакарчук, П. Якібчук, О. Миколайчук, О. Попель]. – Львівський національий університет імені Івана Франка, 2013. – 586 с.

Культурологія: енциклопедичний словник

Рік видання: 2013

Автори – Марія Альчук, Флорій Бацевич, Ігор Бойко

60.00 грн.

Коротка інформація: Культурологія: енциклопедичний словник / [М. П. Альчук, Ф. С. Бацевич, І. М. Бойко]; за редакцією доктора філософських наук, професора В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 508 с. ISBN 978-617-10-0026-1.