Категорія Біографічні нариси

Михайло Грушевський і Львівський університет: суспільно-іконографічний нарис

Рік видання: 2019

Автор – Володимир Швець

269 грн.

Коротка інформація: Подано інформацію про постаті з оточення Михайла Грушевського в період його діяльності у Львівському університеті. З’ясовано, що цей період належить до найбільш плідного часу його творчості. Опубліковані уперше листівки та оригінали біографічних документів висвітлюють важливі факти з життя людей, які оточували М. Грушевського у приватному житті після одруження з Марією Вояковською. У коментарях проаналізовано взаємовідносини в контексті прямих чи опосередкованих взаємозв’язків з М. Грушевським як ученим і державотворцем. До книги уперше увійшли опублікований епістолярний матеріал і документи, пов’язані з життям цих людей. Більшість артефактів стосуються родин Левицьких і Балько. Книга має хрестоматійний характер і буде корисною вченим-грушевськознавцям, а також усім, хто цікавиться минулим України.

Так! Я – Українець! Вибрані публікації

Рік видання: 2019

Автор – Василь Лизанчук

250 грн.

Коротка інформація: Публіцистичні роздуми «Завжди пам’ятай: Ти – Українець!» потрапили до рук читачів у 1996 р. Друге значно доповнене видання книжки під такою ж назвою надруковано у 2001 р. У цьому зібранні оприлюднено вибрані науково-публіцистичні статті, у яких автор привертає увагу до різних проблем будівництва відновленої незалежності Української Держави, розкриває новітні форми і методи російщення, аналізує особливості інформаційно-психологічної і військової агресії Російської Федерації проти України, характеризує морально-духовні, національно-громадянські цінності – надійне підґрунтя для формування національно-культурної, державницької ідентичності та українськоцентричних соборних переконань. Всебічно узагальнює ментально-цивілізаційні та загальнолюдські ідеали, наповнивши, збагативши якими серце і душу, кожний громадянин нашого суспільства матиме совісні підстави щиро сказати, що він Українець – вірний будівничий і захисник Батьківщини від підступних, цинічних зовнішніх і внутрішніх ворогів. Для школярів, учителів, студентів, викладачів вищих і середніх навчальних закладів, громадсько-політичних діячів, широкого загалу читачів, які прагнуть отримати правдиву інформацію про багатовікову історію і сучасні проблеми утвердження вільної, демократичної, соціальної, правової, духовної соборної української України.

Суспільна географія. Книга перша. Проблеми теорії, історії та методики дослідження

Рік видання: 2015

Автор – Олег Шаблій

197.00 грн.

Коротка інформація: У книзі опубліковані праці вченого з теоретичних, методологічних та методичних проблем суспільної географії. Розкрито історичні й сучасні особливості формування географічної науки, її структури і проблеми розвитку нових галузей у постіндустріальному та інформаційному суспільстві. Для представників академічної спільноти, молодих учених, аспірантів, магістрів, працівників ВНЗ географічного профілю, викладачів географії.

Андрей Шептицький Митрополит Галицький (1901–1944) провісник екуменізму

Рік видання: 2015

Автор – Любомир Гузар

140.00 грн.

Коротка інформація: Докторська праця Блаженнішого Любомира Гузара присвячена дослідженню екуменічної діяльності Митрополита Андрея Шептицького, Глави Української Греко-Католицької Церкви, проникливого богослова, ревного душпастиря, суспільного діяча, мецената. На широкому та складному тлі родинних, історичних, церковно-релігійних, політичних обставин кінця ХІХ–першої половини ХХ ст. проаналізовано ґенезу поглядів Митрополита на єднання Церков, практичні кроки, які він робив для досягнення цієї шляхетної мети, та їхнє відображення у рішеннях Другого Ватиканського собору (1962–1965). Сподіваємося, що ідеї, відображені в цій книзі, стимулюватимуть подальші дискусії, слугуватимуть зближенню християнських Церков та їхньому єднанню.

Орест Матковський : учений, педагог, організатор науки і освіти (до 85-річчя від народження)

Рік видання: 2014
Автори й упоряд¬ники – Петро Білоніжка, Євгенія Сливко, Богдан Манчур, Людмила Ланчак, Лідія Яриш
Коротка інформація: Орест Матковський : учений, педагог, організатор науки і освіти (до 85-річчя від народження) : довідково-бібліографічне видання / [автори й упоряд¬ники П. Білоніжка, Є. Сливко, Б. Манчур, Л. Ланчак, Л. Яриш] ; [відповідальні за випуск професор М. Павлунь, доцент Л. Скакун]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 204 с. ISBN 978-966-613-693-3.

Доктор географії Володимир Огоновський

Рік видання: 2014

За редакцією Олега Шаблія

30.00 грн.

Коротка інформація: Доктор географії Володимир Огоновський / за редакцією професора О. Шаблія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 396 с. ISBN 978-966-613-802-9 (серія), 978-617-10-0150-3.

Україна та українці: події далекі і близькі. Вибрані праці

Рік видання: 2014
Автор – Богдан Якимович
Коротка інформація: Якимович Богдан. Україна та українці: події далекі і близькі. Вибрані праці / Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут українознавства імені Івана Крип’я¬кевича НАН України, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; Науковий центр, Львівське обласне відділення товариства зв’язків з українцями за межами України, Наукова фундація Андрія Чайковського. – Львів, 2014. – 1088 с. Yakymovych Bohdan. Ukraine and Ukrainians. Events of the Past and Present. The Selected Works / Ivan Franko University of L’viv, Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of National Academy of Sciences of Ukraine, Hetman Petro Sahaydachnyi Army Aсademy; The Scietific Centre of the Army, Associacion for Contacts with Ukrainian Living Outside Ukraine (“Ukraine-Svit” Society) Lviv Department, Andriy Chaikovskyi Researh Foundation; Lviv, 2014. – 1088 p. ISBN 978-966-02-7226-2.

Доктор географії Григорій Величко

Рік видання: 2012

За редакцією Олега Шаблія

24.00 грн.

Коротка інформація: Доктор географії Григорій Величко / за редакцією професора О. Шаблія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 342 с. ISBN 978-966-613-802-9, 978-966-613-997-2.

Євген Лазаренко – видатна постать ХХ століття

Рік видання: 2012

Упорядники – Орест Матковський, Петро Білоніжка, Володимир Павлишин

65.00 грн.

Коротка інформація: Євген Лазаренко – видатна постать ХХ століття / [автори доповідей і упорядники О. Матковський, П. Білоніжка, В. Павлишин ; відповідальний редактор І. Вакарчук]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 242 с. ISBN 978-966-613-965-1.

Микола Ільницький

Рік видання: 2011

Упорядник – Василь Будний

47.00 грн.

Коротка інформація: Микола Ільницький. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 576 с.+ вкл.; І-45 іл., порт. – (Серія "Слово про вченого". Випуск 2).