Категорія Збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій

Іван Франко: «Я єсть пролог…» : матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 року) : у 2 томах. Том 1.

Рік видання: 2019

274 грн.

Коротка інформація: Збірник містить доповіді та повідомлення українських і закордонних учених на Міжнародному науковому конгресі «Я єсть пролог…» (до 160-річчя від дня народження Івана Франка).

Іван Франко: «Я єсть пролог…» : матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 року) : у 2 томах. Том 2.

Рік видання: 2019
Коротка інформація: Збірник містить доповіді та повідомлення українських і закордонних учених на Міжнародному науковому конгресі «Я єсть пролог…» (до 160-річчя від дня народження Івана Франка).

На шляху поступу : Франкознавчі студії

Рік видання: 2017

Автор – Андрій Скоць

170 грн.

Коротка інформація: У збірнику матеріал розміщений за жанрово-змістовними ознаками, збережено хронологічний принцип публікації статей, висвітлено оглядові та монографічні франкознавчі теми. Дослідження буде цікавим учням, студентам-філологам, учителям-словесникам, ученим літературознавцям і взагалі всім шанувальникам творчості великого Каменяра.

Іван Денисюк: Не попіл слів, а серця жар…

Рік видання: 2018

130 грн.

Коротка інформація: Збірник містить літературознавчі та фольклористичні статті, присвячені вивченню наукової спадщини Івана Денисюка. Особливий акцент зроблено на презентації франкознавчого доробку професора. У розділі «Людина з сонцем у душі: Особистість. Творчий шлях. Доля» подано важливі штрихи до наукової біографії ученого, зокрема вперше опубліковано епістолярний діалог Івана Денисюка та Надії Миронець.

Львів: місто – суспільство – культура, том 10, частина 2

Рік видання: 2017

За редакцією Олени Аркуші, Олексія Вінниченка, Мар’яна Мудрого

223 грн.

Коротка інформація: У збірнику вміщені статті українських і польських істориків, які розкривають просторові (реальні й символічні) аспекти історії Львова ХІV–ХХІ століть. В основу збірника покладено матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції «Львів: місто – суспільство – культура», що відбулась у Львівському національному університеті імені Івана Франка і Центрі міської історії Центрально-Східної Європи 29–31 травня 2014 року. Статті друкуються українською і польською мовами.

Львів: місто – суспільство – культура, том 10, частина 1

Рік видання: 2016

За редакцією Олени Аркуші, Олексія Вінниченка, Мар’яна Мудрого

221.5 грн.

Коротка інформація: У збірнику вміщені статті українських і польських істориків, які розкривають просторові (реальні й символічні) аспекти історії Львова ХІІІ–ХХ століть. В основу збірника покладено матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції «Львів: місто – суспільство – культура», що відбулась у Львівському національному університеті імені Івана Франка і Центрі міської історії Центрально-Східної Європи 29–31 травня 2014 року. Статті друкуються українською і польською мовами.

Мінералогічний збірник, № 67, випуск 2

Рік видання: 2017
Коротка інформація: У збірнику висвітлено окремі аспекти алмазоносності Українського щита й Сибірської платформи, геохімії апатиту Алданського щита, фізико-хімічного моделювання мінералоутворення, мінералогії й петрографії вулканітів Вигорлат-Гутинського пасма та ін. Наведено також розділи «Історія науки», «Хроніка» та «Втрати науки».

Societati servire eruditione missio suprema. До 70-ліття професора Івана Вакарчука, Міністра (2007–2010) освіти і науки України, Заслуженого професора ЛНУ імені Івана Франка

Рік видання: 2017

Упорядники – Ярослав Гарасим, Тетяна Шемберко

220.00 грн.

Коротка інформація: Ювілейний збірник присвячений діяльності професора Івана Вакарчука – Героя України, відомого українського фізика та громадського діяча, ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, на посаді Міністра освіти і науки України. У виступах, доповідях та інтерв’ю 2007–2010 рр. відображені концептуальні засади освітніх реформ в Україні, аналіз реального стану організації та фінансування освіти, окреслені перспективи розвитку. Ґрунтовні підходи, безкомпромісна громадянська позиція, жертовна самопосвята у виховній та освітній діяльності автора, відображені у текстах, збагатять досвід викладачів, учителів, керівників та організаторів освітнього процесу, сприятимуть розумінню етапності освітньої реформи у широких колах зацікавлених читачів. У бібліографічному покажчику відображено науковий та науково-публіцистичний доробок І. Вакарчука за період роботи у Міністерстві.

Національна пам’ять у філології : спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 2–3 жовтня 2015 року)

Рік видання: 2017
Коротка інформація: У збірнику вміщено матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Національна пам’ять у філології: спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка» (Львів, 2–3 жовтня 2015 року). Доповіді присвячено доробкові Юрія Олексійовича Жлуктенка в соціолінгвістиці, перекладознавстві, контрастивній лінгвістиці, методиці викладання мов, германістиці. Авторський колектив сподівається, що книжка зацікавить мовознавців, перекладознавців, перекладачів, викладачів української мови як іноземної, усіх, кому не байдуже Рідне Слово.

Мінералогічний збірник, № 67, випуск 1

Рік видання: 2017
Коротка інформація: У збірнику опубліковано статті мінералогічного і термобарогеохімічного спрямування. Висвітлено окремі аспекти алмазоносності й металоносності різноманітних геологічних утворень України та інших регіонів. Наведено також розділи «Дискусії, критика, бібліографія», «Хроніка» та «Втрати науки».