Тип видання: Монографії

Рік видання: 2020

Автор – Юлія Шушкова

Шушкова Ю. В. Технологічна модернізація економіки України: теорія, методологія, практика : монографія / Ю. В. Шушкова. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 398 с.

ISBN 978-617-10-0590-7

Досліджено теоретико-методологічні та прикладні засади реалізації державної політики технологічної модернізації економіки України. Визначено теоретико-методологічні положення дослідження технологічної модернізації економіки. Узагальнено фактори та особливості технологічної модернізації національного господарства. Проаналізовано стан і динаміку процесів технологічної модернізації економіки України. Обґрунтовано стратегічні пріоритети державної політики реіндустріалізації та технологічної модернізації національного господарства країни. Визначено напрями вдосконалення інституціонального базису, а також механізми та інструменти державної політики активізації процесів технологічної модернізації національної економіки. Для керівників і фахівців органів державного управління, місцевого самоврядування, керівників підприємств, зокрема реального сектору економіки, науковців, фахівців із питань державного регулювання та державної політики розвитку економіки, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти. УДК 33(477):001.891

180 грн.