Тип видання: Навчальні посібники

Рік видання: 2020

Автори – Ірина Одрехівська, Юлія Наняк

Редактор – Наталія Плиса. Комп’ютерне макетування – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган

Одрехівська Ірина, Наняк Юлія / Практикум з економічного перекладу = Handbook of Economic Translation on Practice : навчальний посібник / Ірина Одрехівська, Юлія Наняк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 152 с.

ISBN 978-617-10-0616-4

Посібник охоплює основні принципи, прикладні аспекти та необхідні навики в перекладі різножанрових і мультимодальних текстів економічної тематики в межах англійської та української мовної пари. Націлений на формування професійних вмінь для вільного виконання міжмовної комунікації в економічній сфері; систематизовано потенційний інструментарій перекладача на основі підбірки автентичної джерельної бази, різнопланових інтерактивних завдань і проектної роботи. Чітка та логічна послідовність висвітлення матеріалу сприяє ефективній організації освітнього процесу та самоконтролю. Для студентів освітньо-професійної програми «Переклад» кваліфікаційного рівня «бакалавр», студентів економічних факультетів закладів вищої освіти, викладачів перекладу, початківців у сфері економічного перекладу, а також для всіх тих, хто прагне вдосконалити свої фахові навички у перекладі текстів економічної тематики.