Тип видання: Монографії

Рік видання: 2020

Автор – Ірина Кметь

Редактор – Уляна Крук. Комп’ютерне верстання – Світлана Сеник. Обкладинка – Василь Роган.
На обкладинці зображено «Покров Божої Матері» Романа Зілінка.

Кметь Ірина. Під Твою милість… Образ Божої Матері в україн­ській апокрифічній традиції : монографія / Ірина Кметь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 314 с.

ISBN 978-617-10-0497-9

У пропонованому виданні простежено своєрідність образотворення Божої Матері у світлі фольклорно-апокрифічних зв’язків. Проаналізовано великий пласт історіографічних, джерельних матеріалів з цієї проблематики. Розроблено власну методику дослідження – вивчення образу Божої Матері як «поетичну біографію героя» на основі аналізу відображених в апокрифіці важливих подій у житті Богородиці. Розкрито семантику образу Божої Матері в українській народній культурі. Обґрунтовано, що сутність Богородиці як героя апокрифічної словесної традиції (в сюжетах народних легенд, духовних пісень, колядок) виявляє себе в аспектах богообраності, материнського покликання, заступництва. УДК 801.8:[398(=161.2):7.046:27-312.47-252