Тип видання: Монографії

Рік видання: 2020

Автор – Лідія Палюх

Редактор – Наталія Плиса. Комп’ютерне верстання – Світлана Сеник.
Обкладинка – Василь Роган.

Палюх Л. М. Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя : монографія / Л. М. Палюх. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 744 с.

ISBN 978-617-10-0586-0

Розглянуто проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя, запропоновано шляхи їхнього вирішення. Досліджено методологічні засади, історичний розвиток, зарубіжний досвід регламентації та соціальну зумовленість кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя, проведено юридичний аналіз. Опрацьовано проблеми кваліфікації злочинів проти правосуддя, а також проблеми диференціації кримінальної відповідальності, караності злочинів проти правосуддя. Зроблено спробу обґрунтувати концептуальні засади кримінально-правової охорони суспільних відносин щодо здійснення судочинства і виконання судових рішень, враховуючи природу охоронюваних кримінальним законом суспільних відносин, часових меж їхнього існування. Для аспірантів, наукових співробітників, викладачів, студентів юридичних навчальних закладів, а також для суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів. УДК 343.36:343.222](477+4)

590 грн.