Тип видання: Підручники

Рік видання: 2020

Автор – Степан Кузик

Редактор – Діана Карпин. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Комп’ютерний набір – Ю. Борсук. Обкладинка – Василь Роган.

Кузик Степан. Географія міжнародного туризму : підручник / Степан Кузик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 272 с.

ISBN 978-617-10-0498-6

У підручнику розглянуто теоретичні й методичні основи дослідження географії міжнародного туризму. Охарактеризовано сучасні теорії, концепції міжнародного туризму, чинники географічного розвитку, історія розвитку міжнародного туризму, оцінка природних та історико-культурних туристичних ресурсів, глобальні, міжрегіональні й регіональні особливості розвитку туризму в головних макрорегіонах світу, його субрегіонах і окремих країнах, стан розвитку міжнародного туризму в Україні. Підручник може бути використаний студентами, науковцями, працівниками туристичної сфери. УДК 338.483(100)(075.8)