Тип видання: Монографії

Рік видання: 2020

За редакцією Степана Позняка

Редактор – Ірина Лоїк. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Обкладинка – Василь Роган.

Ґрунти Львівської області : колективна монографія / за редакцією С. П. Позняка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 424 с.  + вкл.

ISBN 978-617-10-0535-8

У колективній монографії узагальнено результати багаторічних досліджень генетичної природи, географічного поширення, складу та властивостей ґрунтів Львівської області. Значну увагу приділено питанням раціонального використання, відтворення, збереження та охорони ґрунтів. Розглянуто питання бонітетної та вартісної оцінки ґрунтів з урахуванням сучасних методологічних і практичних підходів. Проаналізовано сучасний стан ґрунтових ресурсів, розвиток деградаційних процесів і заходи щодо подолання їхніх негативних наслідків. Висвітлено основні аспекти екологізації ґрунтокористування, а також питання нормативно-правового забезпечення збереження ґрунтів і відтворення їхньої родючості. Викладено основні правила і поради для господарів, що сприятиме покращенню стану ґрунтів та підвищенню їхньої родючості. Для науковців, спеціалістів органів державного управління і агрофірм, ґрунтокористувачів, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться станом ґрунтового покриву Львівщини та вболіває за наші ґрунти. УДК 631.4(477.83)

274 грн.