Тип видання: Монографії

Рік видання: 2019

Автор – Андрій Пелехатий

Редактор – Мар’яна Михалюк. Коректор – Мар’яна Михалюк. Комп’ютерне верстання – Любов Семенович. Обкладинка – Любов Семенович.

Пелехатий А. О. Бюджетна політика у забезпеченні розвитку територій: концептуальні домінанти та напрями модернізації : монографія / А. О. Пелехатий. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 386 с. 

ISBN 978-617-10-0537-2

Досліджено теоретико-концептуальні основи і прикладні проблеми, які стосуються бюджетної політики у забезпеченні розвитку територій в Україні. Обґрунтовано принципи і методичні підходи до визначення ролі та місця публічних фінансів у питаннях формування та реалізації бюджетної політики розвитку територій. Досліджено розподіл повноважень публічної адміністрації в умовах децентралізаційних процесів. Проведено аналіз та інтегральне оцінювання достатності бюджетного забезпечення на національному, регіональному, субрегіональному та локальному рівнях. Визначено напрями модернізації бюджетної політики розвитку територій в умовах реформування публічних фінансів. Здійснено порівняння новітніх механізмів взаємодії територіальних громад, а саме співробітництва громад та можливого формування міських агломерацій. Розглянуто громадську участь у бюджетному процесі як основу взаємодії суспільства та владних структур у питаннях розвитку громад. Визначено напрями активізації підприємницької діяльності на місцевому рівні як основу стимулювання економічного зростання територій. Для науковців, економістів, керівників і практичних працівників органів управління різних рівнів. УДК 336.14.02:332.1(477-2)

131.5 грн.